životopis diskografia repertoár fotogaléria koncerty kontakt slovensky | english   
 
 

 

Skladby slovenských skladateľov

Albrecht Alexander
Klavírne kvinteto op. 6
Sláčikové kvarteto D dur op. 19
Bagin Pavol
Prelúdiá pre sláčikové kvarteto
Bázlik Miroslav
Štyri črty pre sláčikové kvarteto
Bella Ján Levoslav
Nocturno pre štyri sláčikové nástroje
Sláčikové kvarteto č.1 g mol
Sláčikové kvarteto č. 2 e mol
Sláčikové kvarteto č. 3 c mol op. 25 (Uhorské)
Sláčikové kvarteto č. 4 B dur
Sláčikové kvinteto d mol
Beneš Juraj
Sláčikové kvarteto č . 2
Sláčikové kvarteto č.  3
Bokes Vladimír
Ave Mária pre soprán a sláčikové kvarteto  op. 56b
Burlas Ivan
Jarná pieseň pre trúbku, klavír a sláčikové kvarteto
Burlas Ladislav
Sláčikové kvarteto č. 3   in memoriam Dmítríj Šostakovič
Burlas Martin
Sláčikové kvarteto Záznam siedmeho dňa
Cikker Ján
Sláčikové kvarteto č. 2 op. 14
Domovina, sláčikové kvarteto
Dibák Igor
Moment musicaux II pre sláčikové kvarteto op. 20
Didi Vojtech
Si v mojom srdci kráľovnou, tri piesne pre barytón a sláčikové kvarteto
Ferenczy Oto
Hudba pre štyri sláčikové nástroje In memoriam Bela Bartók
Gahér Jozef
Metamorfózy leta, sláčikové kvarteto
Salve Regina, sláčikové kvarteto č. 9 so sólovým sopránom
Gašparík Róbert
Pod mojim slnkom... , sláčikové kvarteto op, 34
Godár Vladimír
Dépioratíon sur la mort de Witold Lutoslawski pre sláčikové kvarteto a klavír
Emmeleia, skladba pre sláčikové kvarteto
Jesenná meditácia pre sláčikové kvarteto
Neha, skladba pre sláčikové kvarteto
Ricercar per 4 stromentí (dvoje huslí,violončelo a klavír)
Haluška Milan
Sláčikové kvarteto
Hatrík Juraj
Stratené deti pre bas a sláčikové kvarteto
Holoubek Ladislav
Sláčikové kvarteto č. 1 O láske a nenávisti op. 12
Hrušovský Ivan
Elégia in memoriam Milan Simečka pre recitátora a sláčikové sexteto
Sláčikové kvarteto č. 3
Trio pre husle, violu a violončelo
Hyrtl Anton
Sláčikové kvarteto a mol
Iršai Jevgenij Markovič
Denníky Kafku, kvinteto pre klavír a sláčikové kvarteto
Vzývam Hospodina, sláčikové kvarteto
Kořínek Miroslav
Hudba pre sláčikové kvarteto
Krák Egon
Pulcherrima ad honorem Sancti Augustíni memoriae pre klavír a dve sláčikové kvarteto
Spiritus tuus in nobis, sláčikové kvarteto
Kupkovič Ladislav
Adagio a rondo pre dvoje huslí, dve violy
Iniciály pre sláčikové kvarteto
Kvarteto c. 3 F dur pre husle, violu, violončelo
Kvinteto A dur pre dvoje huslí, violu, violončelo
Kv-nteto B dur pre dvoje huslí, dve violy
Sláčikové kvarteto č. 5   G dur
Sláčikové kvarteto č. 6   A dur
Malovec Jozef
Sláčikové kvarteto č, 1
Sláčikové kvarteto č. 5   Symetrická hudba
Sláčikové kvarteto č. 6
Sláčikové kvarteto č. 7
Martinček Dušan
Sláčikové kvarteto
Martinček Dušan
Sláčikové kvarteto
Martinček Peter
The Touch Wínterquartett, sláčikové kvarteto
Moyzes Alexander
Sláčikové kvarteto č. 1 Es dur op. 8
Sláčikové kvarteto č. 2 D dur op. 66
Sláčikové kvarteto č. 3  op. 83
Sláčikové kvarteto č. 4   Venované kvartetu môjho mena op. 84
Štyria hudci   op. 57
Moyzes Mikuláš
Sláčikové kvarteto č. 2 a mol
Novák Milan
Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto
Kvartetíno (jednočasťové) pre dvoje huslí, violu a violončelo
Päť serenád pre sláčikové kvarteto
Parík Ivan
Hudba pre Miloša Urbáska, sláčikové kvarteto
Podprocký Jozef
Sláčikové kvarteto č. 3 Hommage a Bela Bartok op. 27
Pospíšil Juraj
Sláčikové kvarteto č, 2 op. 47
Sláčikové kvarteto č. 3 op. 61
Sonáta pre anglický roh a sláčikové kvarteto op.
Rajter Ľudovít
Sláčikové' kvarteto č. 1 E dur
Sixta Jozef
Sláčikové kvarteto č. 2
Suchoň Eugen
Keď sa vlci zišli pre sláčikové kvarteto z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 83b/2
Sláčikové kvarteto op.2 ESD 46
Szeghy Íris
Sláčikové kvarteto Musica dolorosa
Šimai Pavol
Laetitia recognitionis pre husle, violu a violončelo
Tandler Juraj
Sláčikové kvarteto č. 2
Tri spevy Sláčikové kvarteto č. 3
Zagar Peter
Ešte veľa škvŕn a prázdnoty..., sláčikové kvarteto
Zeljenka Ilja
Klavírne kvinteto č. 2
Klavírne kvinteto č. 4
Kvartetino semplice (sláčikové)
Musica slovaca
Zariekania, sláčikové kvarteto č. 6 so sólovým altom
Sláčikové kvarteto č. 7  Pocta Ludwigovi van Beethovenovi
Sláčikové kvarteto č. 8   Štvrťtónové
Sláčikové kvarteto č. 9

Diela svetových autorov

Bartók Béla
Sláčikové kvarteto č. 6   Sz. 114
Bauer Guilherme
Sláčikové kvarteto č. 1
Sláčikové kvarteto č. 2
Beethoven Ludwig van
Sláčikové kvarteto F dur op. 18 č. 1
Sláčikové kvarteto G dur op. 18 č. 2
Sláčikové kvarteto D dur op. 18 č. 3
Sláčikové kvarteto c mol op. 18 č. 4
Sláčikové kvarteto A dur op. 18 č. 5
Sláčikové kvarteto B dur op. 18 č. 6
Sláčikové kvarteto F dur op. 59 č. 1
Sláčikové kvarteto e mol op. 59 č. 2
Sláčikové kvarteto C dur op. 59 č. 3
Sláčikové kvarteto Es dur op. 74
Sláčikové kvarteto f mol op. 95
Sláčikové kvarteto F dur op. 135
Sexteto Es dur pre sláčikové kvarteto a dva lesné rohy op. 81b
Bell Elisabeth
Sláčikové kvarteto č. 1
Berg Alban
Lyrická suita / Lyrische Suite
Blak Kristian
Sláčikové kvarteto č. 2 Sláčikové kvarteto č. 3
Boccherini Luigi
/ úprava pre gitaru a sláčikové kvarteto Ruggero Chiesa/
Kvinteto pre gitaru, dvoje huslí, violu a violončelo C dur
Kvinteto pre gitaru, dvoje huslí, violu a violončelo D dur
Kvinteto pre gitaru, dvoje huslí, violu a violončelo E dur
Kvinteto pre gitaru, dvoje huslí, violu a violončelo G dur
Kvinteto pre gitaru, dvoje huslí, violu a violončelo e mol
Kvinteto pre gitaru, dvoje huslí, violu a violončelo d mol
Brahms Johannes
Klavírne kvarteto č. 1 g mol op. 25
Klavírne kvinteto f mol op. 34
Klarinetové kvinteto h mol op. 115
Sláčikové kvarteto č. 1   c mol op. 51
Sláčikové kvarteto č. 2   a mol op. 51
Sláčikové kvarteto č. 3   B dur op. 67
Bruckner Anton
Kvinteto pre dvoje huslí, dve violy a violončelo  F dur
Couture  Jean Papineau
Sláčikové kvarteto č.2
Cooke Francis Judd
Sláčikové kvarteto
Crowl Harry
Sláčikové kvarteto č.1 Perhirada Luzem Piano Austero
Čajkovskij Peter Iljič
Sláčikové sexteto D dur  spomienka na Florenciu op. 70
Dadák Jaromír
Ludi pre organ a sláčikové kvarteto
Debussy Claude
Sláčikové kvarteto g mol op   10
Detoni Dubravko
Vergessene Musiken, sláčikové kvarteto
Devienne Frangois
Kvarteto C dur pre fagot, husle, violu a violončelo op. 73 č. 1
Dohnanyi Ernst von
Klavírne kvinteto č. 2 es mol op. 26
Duarte John William
Gitarové kvinteto č. 1 op. 85
Dupuy Edouard
Kvinteto a mol pre fagot a sláčikové kvarteto
Dutilleux Henry
Ainsi la nuit, sláčikové kvarteto
Dvořák Antonín
Cypřiše pre sláčikové kvarteto  B. 152
Klavírne kvinteto A dur op. 81 B. 155
Kvinteto pre dvoje huslí, violu, violončelo a kontrabas G dur op 77 B 49
Kvinteto pre dvoje huslí, dve violy a violončelo Es dur op. 97  B  180
Sláčikové kvarteto č. 7 a mol op. 16 B. 45
Sláčikové kvarteto č. 9 d mol op. 34  B. 75
Sláčikové kvarteto č. 10 Es dur op. 51 B. 92
Sláčikové kvarteto č. 12 F dur Americké op. 96  B. 179
Sláčikové kvarteto č. 14 As dur op. 105  B. 193
Elgar Edward
Introdukcia a allegro pre sláčikové kvarteto a sláčikový orchester op. 47
Farkas Ferenc
Kvarteto pre anglický roh, husle, violu a violončelo
Franck Cesar
Klavírne kvinteto f mol
Funk Erík
Sláčikové kvarteto in memoriam Dmitrij Šostakovíč
Gaathaug Morten
Sláčikové kvarteto č. 7
Cellman Steven
Mýty II   pre flautu a sláčikové kvarteto
Gerogescu Corneliu Dan
Sláčikové kvarteto Č.3 Composítion with grey and black
Giuliani Mauro
Kvinteto pre gitaru a sláčikové kvarteto A dur op.
Glazunov Alexander
Elégia pre sláčikové kvarteto d mol op. iuo
Górecki Henryk Mikolaj
Sláčikové kvarteto č. 2   Quasi una hnusia
Graugaard Lars
Dawn descending pre harfu, flautu, klarinet a sláčikové kvarteto
Grečaninov Alexander Tichonovič
Sláčikové Kvarteto č. 2 d mol op. 70 Sláčikové kvarteto č 4 F dur op, 124
Grieg Edvard Hagerup
Sláčikové kvarteto g mol op. 27
Haydn Joseph
Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži / Die sieben letzten Worte unseres Erlosers am Kieuze Hob. XX: 1B
Sláčikové kvarteto C dur Hob, 111:39
Sláčikové kvarteto D dur Hob 111:63
Sláčikové kvarteto G dur Hob, III75
Sláčikové kvarteto d mol Hob. III 76
Sláčikové kvarteto F dur Hob, 111:77
Sláčikové kvarteto B dur Hob. 111:78
Sláčikové kvarteto D dur Hob III 79
Sláčikové kvarteto Es dur Hob. 01:80
Haydn Michael
Sláčikové kvarteto G dur
Sláčikové kvarteto D dur
Hesaard Lars
Sláčikové kvarteto č. 3   Four Visions
Hindemith Paul
Sláčikové kvarteto č. 6
Hoffmeister Franz Anton
Allegro a rondo pre lesný roh a sláčikové kvarteto
Hummel Johann Nepomuk
Klavírne kvinteto es mol op. 87 Klavírne kvarteto D dur op. posth.
Janáček Leoš
Sláčikové kvarteto č. 1   Z podnetu Kxeutzerovy sonáty L N. Tolstého
Jolas Betsy
Neuf etudes pre sláčikové kvarteto
Kančeli Gija
Night Prayers
Kurtág Gyôrgy
Officium breve in memoriam Andreae Szervánszky pre sláčikové kvarteto op. 28
Kúchl Ulrich
Láng lstván
Päť skladieb / Fiinf Stiicke pre sláčikové kvarteto
Sláčikové kvarteto č. 2
Lombardi Russ
Sláčikové kvarteto Glistening Stríng Quartet
Lundquist Torbjorn
Bewegungen pre akordeón a sláčikové kvarteto
Mendelssohn-Bartholdy Felix
Sláčikové kvarteto a mol op. 13 Sláčikové okteto Es dur op. 20
Mozart Wolŕgang Amadeus
Adagio a fúga c mol   KV 546
Hudobný žart / Ein musikalischer Spass,   KV 512,
Kvarteto pre flautu, husle, violu a violončelo D dur KV 285
Kvarteto pre hoboj, husle, violu a violončelo F dur KV 370
Kvarteto pre klavír, husle, violu a violončelo g mol KV 478
Kvarteto pre klavír, husle, violu a violončelo Es durKV 493
Kvinteto pre klarinet a sláčikové kvarteto A dur KV 581
Kvinteto pre dvoje huslí, dve violy a violončelo C dur KV 515
Kvinteto pre dvoje huslí, dve violy a violončelo g mol KV 516
Malá nočná hudba / Eine kleine Nachtmusik   KV 525
Sláčikové kvarteto G dur KV 387
Sláčikové kvarteto d mol KV 421
Sláčikové kvarteto Es dur KV 428
Sláčikové kvarteto B dur  KV 458
Sláčikové kvarteto A dur KV 464
Sláčikové kvarteto C dur KV 465
Sláčikové kvarteto D dur KV 499
Sláčikové kvarteto D dur KV 575
Sláčikové kvarteto B dur KV 589
Sláčikové kvarteto F dur KV 590
Nelson Maríe Barker
Wasatch Breezes. sláčikové kvarteto
Nishikava Rika
Kaleidoskop pre fagot a sláčikové kvarteto
Norholm Ibn
Sláčikové kvarteto
Nordstrom Hans Henrík
Sláčikové kvarteto č. 1 Space / Room Sláčikové kvarteto č. 2 Faeroske
Nurymov Tchary
Sláčikové kvarteto č. 2
Prokofíev Sergej
Ouvertúra na židovské témy pre klarinet, klavír a sláčikové kvarteto c mol op. 34
Puccini Giacomo
Sláčikové kvarteto D dur   Chryzantémy/ Crisantemi
Ramovž Prímovž
Tryptichon pre sláčikové kvarteto
Rasmussen Sunleif
Sláčikové kvarteto
Ravel Maurice
Introdukcia a allegro pre harfu, flautu, klarinet a sláčikové kvarteto
Sláčikové kvarteto F dur
Rautavara Einojuhani
Sláčikové kvarteto
Respighi Ottorino
II Tramonto pre alt a sláčikové kvarteto
Robbins Scott
Sláčikové kvarteto Foruessed House Sláčikové kvarteto Graeme Rudd
Kvinteto pre gitaru a sláčikové kvarteto
Saray Tibor
Sláčikové kvarteto č 3
Ščetínskij Alexander
The Preacher's Word, sláčikové kvarteto
Shaffer Jeanne Ellison
Boats & Candles, sláčikové kvarteto
Schmidt Franz
Kvinteto pre klarinet, klavír, husle, violu a violončelo A dur
Kvinteto pre klarinet, klavír, husle, violu a violončelo B dur
Sláčikové kvarteto č. 1 A dur Sláčikové kvarteto č. 2 G dur
Schnittke Alfréd
Kánon In memoriam Igor Stravinskij pre sláčikové kvarteto
Klavírne kvinteto Sláčikové kvarteto č 2 Sláčikové kvarteto č 3
Schönberg Arnold
Sláčikové kvarteto č. 2 fis mol op. 10
Sláčikové sexteto Zjasnená noc / Verklärte Nacht op. 4
Schröder Wolfgang
Eine kleine Lachmusik pre sláčikové kvarteto
Schubert Franz
Kvartetová časť / Quartett-Satz c mol  D. 703
Kvinteto pre klavír, husle, violu, violončelo a kontrabas A dur Pstruh / Forellenquintett D. 667
Kvinteto pre dvoje huslí, violu a dve violončelá C dur  D. 956
Mignon pre soprán a sláčikové kvarteto (úprava pre sláčikové kvarteto Aribert Reimann)
Sláčikové kvarteto Es dur D. 87
Sláčikové kvarteto E dur D. 353
Sláčikové kvarteto a mol D. 804
Sláčikové kvarteto d mol Smrť a dievča / Der Tod und das Mädchen D. 810
Schumann Róbert
Klavírne kvinteto Es dur op. 44
Sibelius Jean
Sláčikové kvarteto d mol Voces intimae op. 56
Smetana Bedřich
Sláčikové kvarteto č. 1 e mol  Z mého života Sláčikové kvarteto č, 2 d mol
Sörensen Bent
Sláčikové kvarteto č. 2  Angels Music
Stravinskij Igor
Double Canon pre sláčikové kvarteto
Tri skladby / Three Pieces pre sláčikové kvarteto
Szemzó Tibor
Gull, chorálové variácie pre sláčikové kvarteto a tablas
Šaverzašvili Georgij Alexandrovič
Klavírne kvinteto
Šostakovič Dmitrij
Klavírne kvinteto g mol op. 57
Sláčikové kvarteto č. 1 C dur op. 49
Sláčikové kvarteto č. 2 A dur op. 68
Sláčikové kvarteto č. 3 F dur op. 73
Sláčikové kvarteto č. 4 D dur op. 83
Sláčikové kvarteto č. 5 B dur op. 92
Sláčikové kvarteto č. 6 G dur op. 101
Sláčikové kvarteto č. 8 c mol op. 110
Sláčikové kvarteto č. 11 f mol op. 122
Tavener John
The Last Sleep o£ Virgin, sláčikové kvarteto
Verdi Giuseppe
Sláčikové kvarteto e mol
Vranický Antonín
Sláčikové kvarteto B dur op. 15
Webern Anton
Päť skladieb / Funf Sätze pre sláčikové kvarteto op. 5
Šesť bagatel / Sechs Bagatellen pre sláčikové kvarteto op. 9
Weinberg Achim Muller
Sláčikové kvarteto č. 3